Hlavná stavebná činnosť, Stavby na kľúč

Zabezpečujeme komplexnú realizáciu stavieb a stavieb na kľúč od hrubých výkopových prác až po úplné ukončenie.

Najväčší dôraz kladieme aby sme stavbu zrealizovali:
  • v predpísanej kvalite
  • čo najefektívnejším spôsobom
  • v termínoch vyplývajúcich zo zmluvy o dielo
  • v dohodnutej výške nákladov
  • s najvyššou produktivitou práce

Vieme zabezpečiť všetky typy prác svojpomocne, prípadne spoluprácou s našimi dlhoročnými partnermi.