Realizácia sadrových poterov

Realizujeme sadrové potery značiek dostupných na trhu a to buď strojovo, zariadením PFT - G5 (na obrázku), alebo materiálom vloženým v sile dodávanom jednotlivými výrobcami.

PFT G5