O nás

Firma Ceming spol. s r.o. sa zaoberá inžinierskou činnosťou v oblasti stavebníctva, hlavnou stavebnou činnosťou, realizáciou stavieb na kľúč, zabezpečovaním stavebného dozoru, výkonom technického a odborného dozoru na stavbe, výkonom technického a odborného poradenstva pri organizácii výstavby a odbornou znaleckou činnosťou v oblasti stavebníctva, statiky, porúch stavieb a spracovania rozpočtov.

Ďalej sa firma Ceming spol. s r.o. zaoberá realizáciou liatych sadrových (anhydritových) poterov, liatych podláh a všetkých druhov strojových omietok.

Kvalitu odborných prác zaručuje skutočnosť, že tím spoločnosti tvorí skupina stavebných inžinierov, ktorí sú držitelia preukazov odbornej spôsobilosti a taktiež majú prax minimálne 15 rokov v oblasti riadenia a vedenia stavebnej činnosti.

Firma bola založená v roku 2006 a od svojho vzniku sídli na Jarnej ulici č. 5 v Košiciach, je vybavená strojmi pre realizáciu všetkých druhov sadrových poterov a omietok. V priebehu doterajšej existencie sa menil počet zamestnancov firmy podľa aktuálnej potreby, v súčasnosti disponuje desiatimi stálymi pracovníkmi a potrebným počtom kooperujúcich pracovníkov zabezpečujúcich všetky práce a služby.