Tím

Ing. Stanislav Szőllőssy
Spoločník.
Narodený 1972 v Košiciach.
Ukončené štúdium: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná Fakulta v roku 1996.
Od roku 2007 znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Štefan Kolcun
Konateľ No.1.
Narodený 1972 v Košiciach.
Ukončené štúdium: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta v roku 1995.
Doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.
Externý technický poradca.
Ukončené štúdium: STU Bratislava - Stavebná fakulta v roku 1968
V rokoch 1977 až 2008 odborný pedagóg na Technickej univerzite v Košiciach
Dlhoročne aktívne pôsobil v orgánoch Slovenskej komory stavebných inžinierov.
Ján Švihura
Technický pracovník.
Juraj Doliňák
Technický pracovník, zásobovanie, doprava